эцп печать

за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді (п. 3 розділу II Порядку №557).Цю норму зазначили й податківці у ІПК від 31.07.2018 р. № 3341/6/99-99-08-02-01-15/ІПК, але висновку вони не зробили.

Але з огляду на норми п. 48.3 ПКУ та Порядку № 557 виходить, що платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі без наявності електронної печатки за умови її відсутності.

эцп печать

ЭЦП-печать не является неотклонимым реквизитом деклараций исключительно в случае ее отсутствия на предприятии

Налоговики предоставили ответ относительно подписи налоговой отчетности без использования ЭЦП — печати. По ней выходит, что если у субъекта хозяйствования нет печати, то подавать налоговую отчетность без печати полностью законно.

За нормою п. 48.3 ПКУ одним із обов’язкових реквізитів податкової звітності є підписи платника податку — фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).А вже подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється відповідно до норм Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами (далі — Порядок №557).Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки (

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ